Ngân hàng ÐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Thành Ðô có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Cầu 14

Ngân hàng ÐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Thành Ðô có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Cầu 14 với các nội dung cụ thể như sau: Khoản nợ: Tổng dư nợ tính đến 30-11-2008 là: 108.836.042.482 đồng

Ngân hàng ÐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Thành Ðô có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Cầu 14 với các nội dung cụ thể như sau:

Tên khách nợ: Công ty CP Cầu 14

Ðịa chỉ: 144/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Ðồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 44.800 triệu đồng.

Khoản nợ:

Tổng dư nợ tính đến 30-11-2008 là: 108.836.042.482 đồng

Trong đó:

– Nợ gốc: 76.584.270.799 đồng

– Nợ lãi: 32.251.771.683 đồng

Giá trị tài sản đảm bảo: 80.047.822.595 đồng

Giá bán tối thiểu: 29.600 triệu đồng

Phương thức bán: Theo phương thức thỏa thuận.

Kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ theo địa chỉ:

Ngân hàng ÐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Thành Ðô

Ðịa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Fax: 04.38755115.

(Liên hệ: Ông Ngọc – Phòng Quan hệ khách hàng

Tel: 04.38758872).