Mua sắm thiết bị phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy

Mua sắm thiết bị phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Bên mời thầu: Trường trung học kinh tế – kỹ thuật Bạc Liêu. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thuộc D.A: Mua sắm thiết bị phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Trường trung học kinh tế – kỹ thuật Bạc Liêu
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/12/2008 đến 09 giờ 00 ngày 05/01/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trường trung học kinh tế – kỹ thuật Bạc Liêu, số 10 đường Cách Mạng, khóm 10 phường 1 thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại: (07813) 822589
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 05/01/2009