GT: Mua sắm trang thiết bị cơ khí (Gói 1); Mua sắm trang thiết bị điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, thiết bị tin học (Gói 2)

GT: Mua sắm trang thiết bị cơ khí (Gói 1); Mua sắm trang thiết bị điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, thiết bị tin học (Gói 2). Thuộc D.A: Mua sắm thiết bị dạy nghề năm 2008. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia. Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore

Thuộc D.A: Mua sắm thiết bị dạy nghề năm 2008
Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia
Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/12/2008 đến 14 giờ 00 ngày 25/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng C.L.C, số 72/73 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM. Điện thoại: (083) 826044; Fax: (083) 9490525
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 25/12/2008