Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty chè Tân Trào Bán đấu giá cổ phần

Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty chè Tân Trào. Ðịa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

1 – Tên, địa chỉ của Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty chè Tân Trào.

Ðịa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

2 – Ngành nghề kinh doanh:

– Trồng trọt.

– Chế biến chè, cà-phê.

– Sản xuất gạch, ngói và vật liệu xây dựng.

– Sản xuất phân bón vi sinh.

– Bán lẻ phân bón thuốc trừ sâu.

– Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm chè.

– Ươm giống cây nông, lâm nghiệp.

– Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ.

– Bán lẻ xi-măng, gạch xây, cát, sỏi, sắt, thép.

– Sản xuất ván thanh từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

– Vận tải hàng hóa bằng xe ô-tô tải (trừ xe ô-tô chuyên dụng).

– Gia công cơ khí.

– Xây dựng nhà các loại.

– Bán buôn, bán lẻ sắn, ngô, đỗ, lạc.

– Sản xuất bột sắn, ngô.

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1506000012 do Phòng ÐKKD – Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 13-3-2008)

3 – Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) bằng 600.000 cổ phần, mệnh giá 01 cổ phần = 10.000 đồng. Trong đó:

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 430.533 cổ phần = 4.305.330.000 đồng, chiếm 71,75% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 18.000 cổ phần = 180.000.000 đồng, chiếm 3% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 151.467 cổ phần = 1.514.670.000 đồng, chiếm 25,25% vốn điều lệ.

4 – Giá khởi điểm: Giá khởi điểm một cổ phần là: 10.000 đồng (mười nghìn đồng/một cổ phần).

5 – Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty chè Tân Trào.

6 – Ðiều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy định tại Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6-12-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

7 – Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký đấu giá:

– Thời gian phát đơn đăng ký đấu giá cho các nhà đầu tư, từ ngày 19-1 đến ngày 4-2-2009 (trong giờ làm việc).

– Ðịa điểm: tại Phòng tài vụ Công ty chè Tân Trào.

8 – Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký đấu giá và tiền đặt cọc:

– Thời gian nhận đơn đăng ký đấu giá và nhận tiền đặt cọc của các nhà đầu tư, kể từ ngày phát đơn đăng ký (ngày 19-1-2009) đến 16 giờ 30 phút ngày 6-2-2009 (trong giờ làm việc).

– Ðịa điểm: tại Phòng tài vụ Công ty chè Tân Trào.

9 – Thời gian, địa điểm bán đấu giá cổ phần:

– Thời gian tổ chức bán đấu giá từ 8 giờ ngày 12-2-2009.

– Ðịa điểm đấu giá tại Hội trường Công ty chè Tân Trào, thôn Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.