Viễn thông Quảng Nam đấu thầu Trang bị thiết bị Media Converter và Mua sắm dây thuê bao quang loại 4FO

Viễn thông Quảng Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu cho các gói thầu với các nội dung cụ thể sau: Chào hàng cạnh tranh cho gói thầu: “Trang bị thiết bị Media Converter Viễn thông Quảng Nam năm 2009”. Ðấu thầu rộng rãi cho gói thầu: “Mua sắm dây thuê bao quang loại 4FO đợt 1 – Viễn thông Quảng Nam năm 2009 – Gói thầu số 1”.

Viễn thông Quảng Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu cho các gói thầu với các nội dung cụ thể sau:

– Chào hàng cạnh tranh cho gói thầu: “Trang bị thiết bị Media Converter Viễn thông Quảng Nam năm 2009”.

– Ðấu thầu rộng rãi cho gói thầu: “Mua sắm dây thuê bao quang loại 4FO đợt 1 – Viễn thông Quảng Nam  năm 2009 – Gói thầu số 1”.

Thời gian bán HSYC, HSMT: Từ 8 giờ ngày 27-4 đến trước 10 giờ ngày 6-5-2009 (trong giờ hành chính).

Ðịa chỉ bán HSYC, HSMT: Phòng ÐTXDCB Viễn thông Quảng Nam, số 1 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (điện thoại: 0510.3812692, 3812813, 3829999, fax: 0510.3810425).

Giá bán HSYC, HSMT: 300.000 đồng/1 bộ.

Ðịa chỉ nhận HSÐX, HSDT: Phòng ÐTXDCB Viễn thông Quảng Nam, số 1 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ðóng thầu: 10 giờ ngày 6-5-2009.

Hồ sơ được mở công khai vào lúc 10 giờ ngày 6-5-2009 tại Văn phòng Viễn thông Quảng Nam. Kính mời các nhà thầu tham dự.