Mời thầu Mua sắm trang thiết bị dạy nghề thuộc Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

Sở Lao động TBXH Bình Định mời thầu gói thấu Mua sắm trang thiết bị dạy nghề thuộc Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn thuộc dự án : Mua sắm trang thiết bị dạy nghề thuộc Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn. Tên chủ đầu tư : Sở Lao động TB-XH Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.Thông tin chung:
1.Tên cơ quan/đơn vị: Sở Lao động TBXH Bình Định.
     Địa chỉ : 215 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
     Điện thoại: 056.3822171 ; 056.3822651; Fax: 056-827312

2.Tên dự án : Mua sắm trang thiết bị dạy nghề thuộc Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

3.Tên chủ đầu tư : Sở Lao động TB-XH Bình Định

4.Tên gói thầu đăng ký  thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề thuộc Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên phát hành Hồ sơ yêu cầu: Sở Lao động TBXH Bình Định
Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn
Tên Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

   Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ ngày 21/8/2009 đến trước 14 giờ 00 ngày 26/8/2009 (trong giờ hành chính).

     Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Sở Lao động TBXH Bình Định số 215 đường Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại 056.3822651, fax 056.827312

    Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Sở Lao động TBXH Bình Định số 215 đường Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thời điểm đóng thầu: 14h 00 ngày 26/8/2009.

     Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 26  / 8 /2009 tại Sở Lao động TBXH Bình Định số 215 đường Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất đến tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                               
                        Quy Nhơn, ngày 06 tháng 8 năm 2009
                           SỞ LAO ĐỘNG TBXH BÌNH ĐỊNH