Viện Sinh thái rừng và Môi trường mời chào giá Mua con giống bò, dê và Mua con giống Nhím

Viện Sinh thái rừng và Môi trường mời chào giá Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua con giống bò, dê. Gói thầu số 2: Mua con giống Nhím, Lợn rừng thuộc dự án: Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp môi trường. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên bên mời thầu: Viện Sinh thái rừng và Môi trường
– Tên gói thầu:
+ Gói thầu số 1: Mua con giống bò, dê
+ Gói thầu số 2: Mua con giống Nhím, Lợn rừng


– Tên dự án: Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp môi trường
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 14/8/2009 – ngày 18/8/2009 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổng hợp, Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội. Số điện thoại: 0433.840.043, Fax: 0433.840.874

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ ngày 24/8/2009 tại phòng Tổng hợp, Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội.

VIỆN SINH THÁI RỪNG & MÔI TRƯỜNG
VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                       

Vương Văn Quỳnh