Chào hàng cung cấp VTTB truyền hình cáp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá

Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá mời chào hàng gói thầu: Cung cấp VTTB truyền hình cáp. Thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 13 giờ 30 ‘, ngày 14 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên gói thầu: Cung cấp VTTB truyền hình cáp.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Nguồn vốn:   Sản xuất kinh doanh năm 2010.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu:  Chào hàng cạnh tranh trong nước.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày  08 tháng  05  năm 2010 đến  hết ngày  14  tháng   05    năm 2010 (trong giờ hành chính).

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ phát hành:  Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.

          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444

         Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 13 giờ 30 , ngày   14 tháng 05  năm 2010 tại: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 05   năm 2010, tại Phòng họp của Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Thanh Hoá, ngày 06   tháng  05  năm 2010.

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

       Mai Anh Đào