Mời chào hàng trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế huyện Krông Năng tỉnh Đắc Lắc

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ


– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Krông năng
– Tên gói thầu: Gói thầu số 1  – Mua sắm Trang thiết bị y tế.                  
– Tên dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế của nghành y tế tỉnh Đắk Lắk năm 2010
– Nguồn vốn: Ngân sách cấp
– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 05 tháng 11năm 2010 đến
ngày 9 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Y tế huyện Krông năng -Thị trấn Krông năng, huyện Krông năng, tỉnh ĐăkLăk;  số điện thoại: 05003674620; số fax: 05003674620; email: YTDPkrongnang@gmail.com.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9h30 ngày  9  tháng 11  năm  2010 tại Trung tâm Y tế huyện Krông năng – Thị trấn Krông năng, huyện Krông năng, tỉnh Đăk Lăk.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hải