Tỉnh Lai Châu thông báo mời đấu thầu mua máy photocopy

BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu HH001 mua máy photocopy phục vụ cho hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo tại 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Mường tè Theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào giá từ ngày 25 tháng 05 năm 2011 đến hết ngày 25 tháng 06 năm 2011 trong giờ hành chính ( Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 và từ 1 giờ 30 phút đến 17 giờ)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Lai Châu tổ chức đấu thầu gói thầu HH001 mua máy photocopy phục vụ cho hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo tại 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Mường tè Theo hình thức chào hàng cạnh tranh.
BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Lai Châu kính mời các các Nhà cung ứng có đủ tư cách hợp lệ, có uy tín, đủ năng lực và thực sự kinh doanh các hàng hoá trên tham gia chào hàng cạnh tranh cho các loại hàng hóa trong gói thầu. Nhà thầu sẽ được cung cấp một bộ hồ sơ yêu cầu chào giá miễn phí tại Văn phòng BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Lai Châu.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào giá từ ngày 25 tháng 05 năm 2011 đến hết ngày 25 tháng 06 năm 2011 trong giờ hành chính ( Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 và từ 1 giờ 30 phút đến 17 giờ) ngày làm việc, tại văn phòng BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Lai Châu; Địa chỉ đường 4D, Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.
Hạn cuối cùng nhận các báo giá trước 9 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2011. Các báo giá sẽ được mở vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày. Hiệu lực của các hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh tối thiểu 60 ngày kể từ thời điểm cuối cùng nhận các hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng BQLDA hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Lai Châu
+  §Þa chØ : Ph­êng T©n Phong – TX Lai Ch©u – TØnh Lai Ch©u.
+  §iÖn tho¹i : 02313.792.436;       Fax: 02313.791.402

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
KT.GIÁM ĐỐC