Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An thông báo mời chào hàng gói thầu Mua cân điện tử xách tay (03 cân điện tử xách tay loại 20 tấn/bánh, nhãn hiệu: LCD ULTRASLIM WEIGHPAD, hãng sản xuất: MassLoad Technologies) phục vụ công tác kiểm tra trọng tải phương tiện qua cầu đường bộ

Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An thông báo mời chào hàng gói thầu Mua cân điện tử xách tay (03 cân điện tử xách tay loại 20 tấn/bánh, nhãn hiệu: LCD ULTRASLIM WEIGHPAD, hãng sản xuất: MassLoad Technologies) phục vụ công tác kiểm tra trọng tải phương tiện qua cầu đường bộ. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 09h ngày 15 tháng 8 năm 2011 đến 09h ngày 19 tháng 8 năm 2011 . Tại Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An Số 47, đường Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, Nghệ An. Chậm nhất là trước 09h, ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi báo giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An.

                                       THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên bên mời thầu: Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An

– Tên gói thầu: Mua cân điện tử xách tay (03 cân điện tử xách tay loại 20 tấn/bánh, nhãn hiệu: LCD ULTRASLIM WEIGHPAD, hãng sản xuất:            MassLoad Technologies) phục vụ công tác kiểm tra trọng tải phương tiện qua cầu đường bộ

– Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của Thanh tra giao thông vận tải.

– Hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 09h ngày 15 tháng 8 năm 2011 đến 09h ngày 19 tháng 8 năm 2011 .

– Địa chỉ phát hành: Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An

Địa chỉ: Số 47, đường Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, Nghệ An.

– Điện thoại/Fax: ĐT: 038.3848.073; Fax: 038. 3560.143.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09h, ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi báo giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An.

Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                           Nghệ An, ngày 05 tháng 8 năm 2011

                                                                        Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An

                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                        CHÁNH THANH TRA