Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2 (bao gồm: đập, nhà máy, tuyến năng lượng, trạm phân phối điện)

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2”

Nguồn vốn: từ vốn điều lệ và vốn vay thương mại

Bên mời sơ tuyển: Công ty cổ phần Sông Côn

Hình thức sơ tuyển: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST): từ ngày 15/7/2005 đến ngày 23/7/2005 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Công ty Cổ phần Sông Côn, thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại: (84.510) 843334; Fax: (84.510) 944175

Giá bán một bộ HSMST: 1.590.000 VNĐ hoặc 100 USD.

Thời gian đóng sơ tuyển: 8 giờ 30 (giờ Việt ), ngày 26/8/2005