Sửa chữa trụ sở ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa trụ sở ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Bình Tân
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: số: 6693/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân
Số hiệu: Số: 1182/BQLDA
Ngày ban hành: 16/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.782.731.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa trụ sở ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí thiết kế kỹ thuật
 • 160.000.345 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 60 ngày
  02 Chi phí thẩm tra thiết kề kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
 • 11.066.239 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 30 ngày
  03 Chi phí thẩm tra tổng dự toán
 • 10.775.022 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 30 ngày
  04 Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 19.977.474 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá Từ lúc ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
  05 Chi phí giám sát thi công XDCT
 • 139.551.100 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 120 ngày
  06 Chi phí bảo hiểm CTXD
 • 11.648.673 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 120 ngày
  07 Chi phí kiểm toán
 • 34.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 30 ngày
  08 Chi phí thử tĩnh cọc
 • 23.304.942 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 30 ngày
  09 Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 48.842.885 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 30 ngày
  10 Chi phí xây dựng
 • 5.824.336.397 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Theo đơn giá 120 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định duyệt dự án đầu tư Size 266 K