Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình

Thuộc Dự án “Thủy điện Ngòi Phát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”

Nguồn vốn: vốn tín dụng người bán và vốn tín dụng thương mại

 

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian bán HSMST: từ ngày 02/6/2006 đến ngày 03/6/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Phòng 309, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 7763067; Fax: (84.4) 7763341

Giá bán một bộ HSMST: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23/6/2006.