Xây mở rộng khối B Trường Trung học Cơ sở Bán công Thông Tây Hội cơ sở 1

Kế hoạch đấu thầu: Xây mở rộng khối B Trường Trung học Cơ sở Bán công Thông Tây Hội cơ sở 1

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2904/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2904/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.207.746.389(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây mở rộng khối B Trường Trung học Cơ sở Bán công Thông Tây Hội cơ sở 1 (11 gói thầu)


  Ghi chú: Tất các các gói thầu đều không có sơ tuyển
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 7.670.986 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  02 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu thiết bị
 • 390.607 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  03 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu hệ thống PCCC + hệ thống CS
 • 336.903 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  04 Thi công phần xây lắp
 • 2.236.438.787 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá04 tháng
  05 Thi công phần hệ thống PCCC + hệ thống CS
 • 98.222.624 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo đơn giá04 tháng
  06 Thi công phần thiết bị
 • 151.987.000 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo đơn giá02 tháng
  07 Giám sát thi công xây dựng
 • 55.938.488 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm04 tháng
  08 Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 3.641.608 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  09 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 19.870.941 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo đơn giá05 tháng
  10 Kiểm toán
 • 17.644.000 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  11 Bảo hiểm công trình
 • 5.221.962 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm16 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Xây mở rộng khối B Trường Trung học Cơ sở Bán công Thông Tây Hội cơ sở 1 Size 3.33 M