Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Đường Công Bằng – Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Đường Công Bằng – Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn”

Mời sơ tuyển các gói thầu:

– Gói số 1: Đoạn tuyến chính từ Km0 – Km5+600m và tuyến nhánh Sáp Si – Cốc Lùng

– Gói số 2: Tuyến chính từ Km5+600m – Km9+762,1m

Thuộc Dự án “Đường Công Bằng – Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn”

Nguồn vốn: vay JBIC tài khoá 2007-2010 và ngân sách tỉnh Bắc Kạn

Bên mời thầu: Ban QLDA giao thông Bắc Kạn – Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 03/05/2007 đến trước 9 giờ 30, ngày 18/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA giao thông Bắc Kạn, số 5 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: (0281) 872176; Fax: (0281) 870635

Hạn cuối nhận HSDST: trước 9 giờ 30, ngày 18/05/2007.

(Nhà thầu đăn ký nhận HSMST ngày 27/04/2007 trong giờ hành chính)