Đầu tư, cải tạo, nâng cáp Trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư, cải tạo, nâng cáp Trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Tên chủ đầu tư: Sở Thủy sản Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7222/UBND-CN
Ngày ban hành: 29/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.800.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư, cải tạo, nâng cáp Trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hệ thống điện
 • 572.527.475 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2007Theo đơn giá 200 ngày
  2 Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống
 • 903.133.081 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2007Theo đơn giá 200 ngày