Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc

Tên chủ đầu tư: Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBDN tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 3659/QĐ-CT
Ngày ban hành: 07/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 4152/QĐ-CT
Ngày ban hành: 31/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
  • 2364700000(VND)
  • (VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc
  • 2225800000 (VND)
  •  (VND)
  • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 1,2 năm 2008Trọn gói60 ngày