Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch đấu thầu: Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Tên chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/12/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 903/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/05/2006
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 317.961.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 77-VTTB/QNg Dây dẫn hạ áp và cáp vào công tơ (giai đoạn 2).
 • 50.899.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 15/04/2008Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 78-VTTB/QNg Công tơ điện một pha (giai đoạn 2).
 • 14.236.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 15/04/2008Theo đơn giá 180 ngày