Mua sắm thiết bị: Máy xúc lật 2,8m3, Số 02: 05 ôtô trộn bê tông.

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị: Máy xúc lật 2,8m3, Số 02: 05 ôtô trộn bê tông.

Tên chủ đầu tư: Công ty CP Sông đà 6.04
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty CP Sông đà 6.04
Số hiệu: 02/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 26/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty CP Sông đà 6
Số hiệu: 03/NQ-HĐQT
Ngày ban hành: 31/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.325.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Số 01: Máy xúc lật 2,8m3
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 02/03/2008-20/03/2008Trọn gói 02 tháng
  02 Số 02: 05 ôtô trộn bê tông
 • 1.120.000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 02/03/2008-20/03/2008Trọn gói 02 tháng