Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp,Thuộc Dự án “Trung tâm thương mại CEMACO Hà Nội”.

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp

Thuộc Dự án “Trung tâm thương mại CEMACO Hà Nội”

Nguồn vốn: vốn doanh nghiệp và vốn vay ngân hàng

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật – CEMACO

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ 30 ngày 12/03/2007 đến trước 16 giờ ngày 19/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật – CEMACO, số 70 phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8267126; Fax: (04) 8255711

Thời điểm đóng sơ tuyển: 16 giờ, ngày 19/03/2007