Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Tên dự án:Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
Tên gói thầu:Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tại Trung tâm Chỉnh hình và PHCN Qui Nhơn, số 580 Nguyễn Thái Học, TP. Qui nhon, T. Bình Định; ĐT (056) 846513, Fax (056) 846536 (Hồ sơ Mời Quan tâm DVTV)
02/04/2008 đến 10/04/2008
0 (VND)
10/04/2008 10:00
10/04/2008 10:00