Mua Modem ADSL

Kế hoạch đấu thầu: mua Modem ADSL – Viễn Thông Bình Thuận

Tên chủ đầu tư: Viễn Thông Bình Thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn Thông Bình Thuận
Số hiệu: 116/QĐ-VTBT
Ngày ban hành: 29/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn Thông Bình Thuận
Số hiệu: 116/QĐ-VTBT
Ngày ban hành: 29/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1750000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: mua Modem ADSL (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua modem ADSL
  • 1750000000 (VND)
  • Vốn khác của doanh nghiệp Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 03/2008Trọn gói 10 ngày sau khi ký hợp đồng