Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2007

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2007

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 3310 /QĐ-ĐL3-2
Ngày ban hành: 31/07/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 6717/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 29/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.805.483.592(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2007 (4 gói thầu)


  1.1/ Gói thầu số 1: Cung cấp MBA (6/13 máy), Thu lôi van, Dây buộc cổ sứ, Sứ cao thế, Cáp trung thế M50-24kV, Cáp hạ thế, Cáp ngầm hạ thế, Kẹp nối xuyên hạ áp và dây đấu nối xuống công tơ cho toàn bộ công trình. 1.2/ Gói thầu số 2: Cung cấp Cầu chì tự rơi, Áp tô mát 100A, Hộp chia dây, AC-70, Dây dẫn PVC-M2*4, Cáp hạ thế XLPE/PVC M120-0,6/1kV, Dây đồng trần M35, M70 cho toàn bộ công trình. 1.3/ Gói thầu số 3: Xây lắp hạng mục: Đường dây cáp ngầm (Đường dây 22kV khu vực Vĩnh Linh) và Lắp đặt công tơ; Thực hiện Bảo quản, bảo hiểm, Thí nghiệm các vật tư thiết bị do A cấp và vận chuyển thiết bị về kho điện lực; Thu nhập chịu thuế tính trước phần vật tư A cấp. 1.4/ Gói thầu số 4: Xây dựng công trình, với khối lượng như sau: -Lắp đặt DCL tạo khoảng cách trông thấy: 09 bộ DCL 22kV. -Đường dây trung thế 22kV: 731 mét. + Đường dây trên không: 751 mét. -Đường dây hạ thế 0.4kV: 11.850 mét. Trong đó: + Đường dây đi độc lập cải tạo hoàn toàn: 5.277 mét. + Đường dây đi kết hợp xây dựng mới: 567 mét. + Đường dây đi độc lập xây dựng mới: 5.971 mét. + Đường dây cáp ngầm: 35 mét. -TBA phụ tải XDM: 08 trạm với tổng dung lượng 1.760kVA. -Di chuyển và nâng công suất TBA phụ tải: 01 trạm với tổng dung lượng 160kVA. -Nâng công suất TBA phụ tải: 04 trạm. với tổng dung lượng 580kVA. -Thu hồi lưới điện cũ. -Cung cấp VTTB còn lại ngoài các VTTB đã được đấu thầu tại các gói thầu từ 1-3 của dự án.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 4 Cung cấp vật tư thiết bị còn lại (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp (trừ đường dây cáp ngầm và lắp đặt công tơ) của công trình
 • 3.606.496.591 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 21/03/2008-07/04/2008Theo đơn giá 120 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QĐ phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Size 1.01 M