Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên, Trường tiểu học Kết Đoàn, Quận 1.

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên, Trường tiểu học Kết Đoàn, Quận 1.

Tên chủ đầu tư: Trưởng tiểu học Kết Đoàn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân dân Quận 1
Số hiệu: 3040/UBND-TCKH
Ngày ban hành: 27/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân dân Quận 1
Số hiệu: 415/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.312.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Thiết bị
  • 123.300.000 (VND)
  • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Trọn gói 30 ngày