Kế hoạch đấu thầu: Nhà công vụ

Kế hoạch đấu thầu: Nhà công vụ.dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Tên chủ đầu tư: Công ty cao su Đắk Lắk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cao su Đắk Lắk
Số hiệu: 38/QĐ-CT
Ngày ban hành: 29/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty cao su Đắk Lắk
Số hiệu: 40/QĐ-CT
Ngày ban hành: 29/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 11280175000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nhà công vụ (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Nhà công vụ
  • 9933000000 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 180 ngày