Kế hoạch đấu thầu dự án HTKT khu Tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến

Kế hoạch đấu thầu dự án HTKT khu Tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến. dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Tên chủ đầu tư: Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 60/QĐ-UB
Ngày ban hành: 04/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 2859/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
  • 13.555.246.927(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án HTKT khu Tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 San nền
  • 1.525.261.482 (VND)
  • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Lúc 9 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2008Hợp đồng hỗn hợp45 ngày