Mời sơ tuyển Gói thầu: Thiết kế và thi công Dự án Cảng Cái Mép

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thiết kế và thi công Dự án Cảng Cái Mép

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thiết kế và thi công Dự án Cảng Cái Mép

Thuộc Dự án “Cảng Quốc tế Cái Mép”

Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép

Bên mời thầu: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 28/05/2007 đến trước 8 giờ 30 ngày 18/06/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép, tầng 05 tòa nhà Pasteur, số 139 Pasteur, quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.4) 8242161; Fax: (84.4) 8242171

Thời điểm đóng sơ tuyển: 8 giờ 30 (giờ Hà Nội), ngày 18/06/2007.