Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA, Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch – Đầu tư
Số hiệu: 491021000018
Ngày ban hành: 03/10/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Hội đồng Thành viên Công ty LDDV Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA
Số hiệu: 1108/NQ-HĐTV
Ngày ban hành: 06/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 282.000.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thiết kế – Giám sát – Quản lý dự án
 • 5.300.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Quốc tế, Không sơ tuyển T12/2007-T01/2008Theo tỷ lệ phần trăm Quý 1/2008 – Quý 2/2011
  2 San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)
 • 28.686.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 1 năm 2008Trọn gói Quý 2/2008 – Quý 2/2009
  3 Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét
 • 44.595.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 3 năm 2008Trọn gói Quý 3/2008 – Quý 4/2010
  4 Thi công đường nội bộ, bãi container, văn phòng, nhà xưởng, các công trình phụ trợ và đường trước cảng
 • 51.134.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 2 năm 2009Trọn gói Quý 2/2009 – Quý 2/2011
  5 Cung cấp 6 cần cẩu bờ chuyên dụng bốc dỡ container
 • 42.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 3 năm 2008Trọn gói Quý 3/2008 – Quý 2/2010
  6 Cung cấp 24 cần cẩu khung bốc dỡ container trong bãi
 • 30.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 1 năm 2009Trọn gói Quý 1/2009 – Quý 2/2010
  7 Cung cấp cẩu bờ di động, xe nâng, đầu kéo và rơmooc, xe tải nhẹ, cầu cân
 • 17.485.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 2 năm 2009Trọn gói Quý 4/2009 – Quý 2/2010
  8 Cung cấp hệ thống IT toàn cảng (bao gồm phần cứng và phần mềm)
 • 3.500.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển quý 2 năm 2009Trọn gói Quý 2/2009 – Quý 2/2010