Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Bắc Giang. Công ty Điện lực 1, Dự án nhóm C, ngành Điện.

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số hiệu: 1030/QĐ-EVN
Ngày ban hành: 07/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 1
Số hiệu: 320/QĐ-EVN-QLĐT
Ngày ban hành: 26/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 27230000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Bắc Giang (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TV 01-BG Tư vấn lập khảo sát, TKBVTC-TDT
 • 492.000.000 (VND)
 • WB Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 01/2008 đến 4/2008Theo đơn giá 90 ngày
  TB 01-BG Cung cấp dây dẫn trung thế
 • 1.506.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Từ tháng 3/2008 đến 6/2008Trọn gói 120 ngày
  TB 02-BG Cung cấp máy biến áp phân phối
 • 5.442.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Từ 3/2008 đến 6/2008Trọn gói 120 ngày
  TB 03-BG Cung cấp thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế
 • 940.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Từ 3/2008 đến 6/2008Trọn gói 120 ngày
  TB 04-BG Cung cấp tủ hạ thế
 • 900.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Từ 3/2008 đến 6/2008Trọn gói 120 ngày
  XL 01-BG Xây lắp lưới điện TANT huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Dũng
 • 3.533.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 5/2008 đến 9/2008Trọn gói 150 ngày
  XL 02-BG Xây lắp lưới điện TANT huyện Lạng Giang, Yên Thế
 • 4.649.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 5/2008 đến 9/2008Trọn gói 150 ngày
  XL 03-BG Xây lắp lưới điện TANT huyện Hiệp Hoà, Tân Yên
 • 3.709.000.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 5/2008 đến 9/2008Trọn gói 150 ngày