Mời nộp hồ sơ quan tấm: gói thầu Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Pác Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Mời nộp hồ sơ quan tấm: gói thầu Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Pác Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Ban QLĐT XDCT hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 813/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 400.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mời nộp hồ sơ quan tấm: gói thầu Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Pác Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng


    Danh sách các quyết định liên quan:
    • KHĐT Size 3.36 M