Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Tivi LCD 40 Inches

Mua sắm Tivi LCD 40 Inches, Công ty Điện lực 3, Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học.

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 2162/QĐ-ĐL3-2
Ngày ban hành: 07/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 2666/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 30/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5548828000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Tivi LCD 40 Inches (1 gói thầu)


  Mua sắm 12 Tivi LCD 40 Inches
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp Tivi LCD 40 Inches
 • 598.800.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Phát hành HSYC 30/05/2008, đóng thầu 14 giờ 17/06/2008, mỡ thầu 14 giờ 30 17/06/2008Theo đơn giá Từ 4-6 tuần


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định đầu tư Size 208 K
  • Kế hoạch đấu thầu Size 102 K