Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khucông nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khucông nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Sóc Trăng, dự án nhóm C, ngành Môi trường

Tên chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Sóc Trăng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 140/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 19/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 551/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 30/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 26.455.479.863(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khucông nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.
  • 23.160.907.700 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2008Trọn gói 7 tháng