Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ thế BVBD

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ thế BVBD, Bệnh viện Bình Dân, Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Công Nghiệp
Số hiệu: 178
Ngày ban hành: 09/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Công Nghiệp TP.HCM
Số hiệu: 178
Ngày ban hành: 09/10/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 19767000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ thế BVBD (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công xây dựng hạng mục công trình xây lắp trung thế, trạm biến áp, máy phát điện, nhà máy phát và cáp ngầm hạ thế
 • 10356560000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển 61 ngàyTrọn gói 120 ngày
  01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho hạng mục công trình hạ thế trên không
 • 5860125000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển 61 ngàyTrọn gói 150 ngày