Ban QLDACS HTNT và du lịch tỉnh lào cai mời sơ tuyển khảo sát thiết kế KT lập bản vẽ thi công – Dự toán nâng cấp láng nhựa 60 km đường giao thông nông thôn cấp A huyện Sa Pa

Ban QLDACS HTNT và Du lịch tỉnh Lào Cai mời sơ tuyển khảo sát thiết kế KT lập bản vẽ thi công –  Dự toán nâng cấp láng nhựa 60 km đường giao thông nông thôn cấp A huyện Sa Pa. Kinh phí   KSTK được thanh toán bằng nguồn vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD) và vốn ngân sách Nhà nước.

Ban QLDACS HTNT và Du lịch tỉnh Lào Cai mời sơ tuyển khảo sát thiết kế KT lập bản vẽ thi công –  Dự toán nâng cấp láng nhựa 60 km đường giao thông nông thôn cấp A huyện Sa Pa. Kinh phí   KSTK được thanh toán bằng nguồn vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD) và vốn ngân sách Nhà nước. Kính mời tất cả các nhà thầu quan tâm đến nhận hồ sơ miễn phí từ ngày

9-2 đến ngày 22-2-2009 tại Ban QLDACS HTNT và Du lịch tỉnh Lào Cai. Ðịa chỉ số 226 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân,  TP Lào Cai. Hồ sơ dự sơ tuyển nộp chậm nhất vào hồi 9 giờ ngày 23-2-2009 tại văn phòng Ban QLDACS HTNT và Du lịch tỉnh Lào Cai có địa chỉ nêu trên.

Ðiện thoại: 020 3840 430;   Fax: 020 3841 567.