Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng, Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 3034/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/04/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 4508/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9.957.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng
  • 6.222.102.830 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 03/7/2008Theo đơn giá 150 ngày