Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 2739/ QĐ-BYT
Ngày ban hành: 30/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 2739/ QĐ- BYT
Ngày ban hành: 30/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1960000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008 (1 gói thầu)


  – Quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS): 01 cái – Máy li tâm lạnh 14000-18000 vòng/phút: 01 cái – Máy sinh khí Nitrogen: 01 cái – Kính hiển vi chụp vi mẫu: 01 cái – Tủ lạnh sâu ( -80 độ C): 01 cái
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008
 • 1960000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 29/08/2008Trọn gói trong vòng 3 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 36 K