Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu xây lắp các hạng mục

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu xây lắp các hạng mục, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 2092/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: số:1453/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 8.860.409.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu xây lắp các hạng mục (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu xây lắp các hạng mục công trình
  • 6.006.349.800 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 15/8/2008 đến 09/9/2008Trọn gói 240 ngày