Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Phước Kiểng, huyện Nhà Bè

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Tp.HCM
Số hiệu: 173/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 19/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng
Số hiệu: 151/QĐ-QLKTXD
Ngày ban hành: 28/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 54.703.925.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Phước Kiểng, huyện Nhà Bè (13 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đo đạc địa hình
 • 9.109.100 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2007-2009Trọn gói 03 ngày
  02 Khảo sát địa chất
 • 100.572.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2007-2009Trọn gói 90 ngày
  03 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 326.095.638 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2007-2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  04 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toan
 • 977261532 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2007-2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  05 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán
 • 106.388.706 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2007-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày