Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hòa Mỹ – huyện Cái Nước

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hòa Mỹ – huyện Cái Nước, UBND huyện Cái Nước – Cà Mau, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Cái Nước – Cà Mau
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 200/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 11/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 143/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 23/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.429.224.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hòa Mỹ – huyện Cái Nước (9 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí khảo sát địa hình
 • 43.435.329 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007Trọn gói 30 ngày
  02 Chi phí khảo sát địa chất
 • 46.923.277 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007Trọn gói 45 ngày
  03 Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật
 • 72.907.494 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007Trọn gói 15 ngày
  04 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
 • 14.837.519 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  05 Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kêt quả lựa chọn nhà thầu
 • 15.477.569 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Quốc tế, Không sơ tuyển 10/2008-12/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  06 Chi phí giám sát kỹ thuật thi thi công
 • 139.414.490 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2007-3/2008Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  07 Chi phí kiểm toán vốn đầu tư
 • 36.801.219 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-12/2008Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  08 Xây dựng đường, xây dựng cầu Chống Mỹ, xây dựng hệ thống chiếu sáng
 • 6.524.532.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-12/2008Trọn gói 360 ngày
  09 Bảo hiểm công trình
 • 33.457.150 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-12/2008Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày