Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1-TP.HCM, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1-TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận 1-TP.HCM
Số hiệu: 1472/QĐ-UB
Ngày ban hành: 18/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận 1-TP.HCM
Số hiệu: 1630/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5.367.658.477(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây lắp
  • 4.492.734.972 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo đơn giá 120 ngày