Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình kênh tiêu T8 thuộc hệ thống tiêu lũ Sông Lu, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình kênh tiêu T8 thuộc hệ thống tiêu lũ Sông Lu, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Ban quản lý dự án kênh tiêu T8 thuộc Công ty khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, Dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án kênh tiêu T8 thuộc Công ty khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: Số 5031/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: Số 5655/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.024.488.245(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình kênh tiêu T8 thuộc hệ thống tiêu lũ Sông Lu, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (6 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1: xây lắp kênh và các công trình trên kênh tiêu – đoạn từ K0 đến K0+842,2
 • 2.182.212.286 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 150 ngày
  1 Gói thầu số 2: xây lắp kênh và các công trình trên kênh tiêu – đoạn từ K0+842,2 đến K1+530
 • 2.359.884.878 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 150 ngày
  1 Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
 • 12.735.684 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  1 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 91.153.656 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công công trình
  1 Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình
 • 30.280.648 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói Theo quy định
  1 Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình
 • 20.241.075 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày