Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16716000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu xây lắp số 1 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
 • 9278000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển – Phát hành HSMT sau 10 ngày kể từ ngàythông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; Đóng thầu sau 15 ngày kể từ ngày phát hành HSMT; Mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu.Theo đơn giá 12 tháng
  1 Gói thầu xây lắp số 02 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
 • 4736000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển – Phát hành HSMT sau 10 ngày kể từ ngàythông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; Đóng thầu sau 15 ngày kể từ ngày phát hành HSMT; Mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu.Theo đơn giá 12 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • phiếu đăng ký thông báo mời thầu Size 76 K