Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhỏ Trường THCS Lý Tự Trọng

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhỏ Trường THCS Lý Tự Trọng, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Trường THCS Lý Tự Trọng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 2683/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 3026/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.031.199.206(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhỏ Trường THCS Lý Tự Trọng (1 gói thầu)


  Giá gói thầu là giá bao gồm dự phòng phí
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 1.815.594.494 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10/2008Theo đơn giá 100 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • 2-10-2008.rar Size 769 K