Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển thực nghiệm kỹ thuật dệt của Viện Dệt May, giai đoạn II

Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển thực nghiệm kỹ thuật dệt của Viện Dệt May, giai đoạn II, Bộ Công Thương, Dự án nhóm C, ngành Khoa học công nghệ

Tên chủ đầu tư: Bộ Công Thương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Số hiệu: 3070/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 28/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Số hiệu: 3071/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 28/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.220.000(EURO)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển thực nghiệm kỹ thuật dệt của Viện Dệt May, giai đoạn II (12 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Lô 1: Hệ thống sắc ký/khối phổ (GC/MS); Hệ thống sắc ký khí/đầu dò cộng kết điện tử (GC/ECD) và Lô 2: Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử có lò Graphit (AAS-GF)
 • 195.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008-Quý II/2009
  Gói số 2 Hệ thống kính hiển vi điện tử quét có kết hợp phổ tia X tán xạ năng lượng (SEM/EDX); Đào tạo chuyên sâu về SEM/EDX
 • 132.500 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Quý IV/2008-Quý II/2009
  Gói số 3 Các thiết bị phụ trợ cho phòng thí nghiệm sinh thái: Máy điều hòa nhiệt độ; Các thiết bị phụ trợ cho phòng thí nghiệm
 • 100.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Quý IV/2008-Quý IV/2009
  Gói số 4 Máy đánh ống
 • 30.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008-Quý I/2009
  Gói số 5 Hệ thống cấp thuốc nhuộm tự động
 • 60.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008-Quý I/2009
  Gói số 6 Máy nhuộm thực nghiệm đa chức năng
 • 80.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008-Quý I/2009
  Gói số 7 Hệ thống mắc-hồ-dệt mẫu vải
 • 75.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Quý IV/2008-Quý II/2009
  Gói số 8 2 hệ thống dây go Jacquard, Staubli harness CX880/268
 • 80.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChỉ định thầu , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Quý IV/2008-Quý II/2009
  Gói số 9 Đào tạo về quản lý chất lượng và kỹ thuật cho dệt, nhuộm, hoàn tất (tại nước ngoài)
 • 45.500 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý I,II/2009Trọn gói Quý III/2009
  Gói số 10 Máy đo cơ thể người và Tư vấn thiết lập hệ thống cỡ số phù hợp với người Việt Nam
 • 185.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008-Quý I/2009
  Gói số 11 Trang thiết bị cho phòng đào tạo
 • 13.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008
  Gói số 12 Thiết lập hệ thống thông tin qua internet: Thiết lập trang web và Đào tạo sử dụng internet/trang web và cơ sở dữ liệu
 • 7.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý III/2008