Kế hoạch đấu thầu: Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

Kế hoạch đấu thầu: Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 2994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 2994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.500.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà
  • 1.318.525.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 03/11/2008Theo đơn giá 06 tháng