Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng khu văn hóa – thể dục thể thao xã Tam Thôn Hiệp

Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng khu văn hóa – thể dục thể thao xã Tam Thôn Hiệp, Ban QLDA khu vực ĐT-XD huyện Cần Giờ , Dự án nhóm C, ngành Văn hoá

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực ĐT-XD huyện Cần Giờ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 267/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 21/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 899/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.157.819.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng khu văn hóa – thể dục thể thao xã Tam Thôn Hiệp (06 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Quản lý dự án
 • 57.833.464 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn góiTheo qui đinh
  2 Xây lắp
 • 2.366.459.394 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III 2008Theo đơn giá04 tháng
  3 Chi phí giám sát thi công Xây lắp
 • 56.700.367 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn gói04 tháng
  4 Chi phí kiểm định
 • 19.845.128 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn góiTheo qui đinh
  5 Bảo hiểm công trình
 • 4.732.919 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn góiTheo qui đinh
  6 Chi phí kiểm toán
 • 17.050.000 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn góiTheo qui đinh