CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: 02 Đường dây và trạm biến áp 45 KVA tại PGD Tân Biên và PGD Mộc Bài.

CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: 02 Đường dây và trạm biến áp 45 KVA tại PGD Tân Biên và PGD Mộc Bài. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 16 tháng 12 năm 2010 Đến ngày 21 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-Tên bên mời thầu: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
-Tên gói thầu:  02 Đường dây và trạm biến áp 45 KVA tại PGD Tân Biên và PGD Mộc Bài
-Tên dự án: Mua sắmTSCĐ thông thường năm 2010
-Nguồn vốn:  Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương VN.
-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
-Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 16 tháng 12 năm 2010 Đến ngày 21 tháng 12 năm 2010
-Địa chỉ phát hành: Số 245 đường 30/4, Phường 1, Thị Xã tỉnh Tây Ninh.
-Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2010 tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh.

                                                                                  Tây Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2010
                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                       
             Phạm Duyên Hải