Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Dự án nhóm C, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16716000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu xây lắp số 01 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
 • 9278000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển – Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2008 đến trước 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Mở thầu vào 9 giờ, ngày 05 tháng10 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  1 Gói thầu xây lắp số 02 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
 • 4736000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển – Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2008 đến trước 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Mở thầu vào 9 giờ, ngày 05 tháng10 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng