Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, Dự án nhóm C, Ngành: Phát thanh, truyền hình

Tên chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Nghệ aN
Số hiệu: 4146/QĐ.UBND.VX
Ngày ban hành: 24/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 4146/QĐ.UBND.VX
Ngày ban hành: 24/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 540.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH
 • 540.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV/2008Trọn gói 30 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KH12CAM 001.jpg Size 1003 K
  • KH12CAM 002.jpg Size 817 K